God man eller förvaltare - ansökan

LÄS MER

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Blanketten skickas till:

Överförmyndarnämnden
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@soderkoping.se