Byta till förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola i Söderköpings kommun

LÄS MER

Denna blankett är för dig som vårdnadshavare då elev ska byta kommunal skola inom Söderköping eller byta till kommunala skola i Söderköping från skola i annan kommun eller från fristående skola.
Svårt att veta vilken blankett du ska använda? Klicka då här

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas i pappersform till:
Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

Vid frågor kontakta:
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

 

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se