Elevs flytt från Söderköpings kommun och skola i Söderköpings kommun

LÄS MER

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas i pappersform till:
Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

Vid frågor kontakta:
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se