Egenvård - avvikelserapport

LÄS MER

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Förskolechef eller rektor skickar avvikelserapport till områdeschef för Samlad elevhälsa och verksamhetschef på Barnkliniken i och Habiliteringen NSÖ. Kopia förvaras hos förskolechef eller rektor och områdeschef för Samlad elevhälsa.

Verksamhetschef
Barn- och ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Verksamhetschef
Barn och ungdom
Habiliteringen NSÖ
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Områdeschef
Samlad elevhälsa
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se