Allmän förskola - anmälan

LÄS MER

Alla barn i åldern 3-5 år erbjuds allmän förskola. Syftet är att ge barnet möjlighet att utvecklas i pedagogisk verksamhet. Allmän förskola innebär att ditt barn har en plats på förskolan under 15 timmar per vecka. Platsen gäller endast under terminstid, och kan alltså inte användas under lov. Allmän förskola är avgiftsfri.

Använd blanketten på den här sidan för att göra din ansökan till allmän förskola.

Om ditt barn behöver plats på förskolan mer än 15 timmar per vecka,  på grund av arbete eller annan sysselsättning,  så ska du istället göra din ansökan här.... 

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se