Inrättande av avloppsanläggning - ansökan/anmälan

LÄS MER

Använd blanketten när du vill göra en ny avloppsanläggning eller behöver ändra en befintlig.

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

Tillsammans med blanketten ska du alltid skicka in: 

Vid markbädd ska följande skickas in som bilaga: 

  • Längd och tvärsektionsritning (bäddkonstruktion) 
  • Produktblad eller motsvarande om du ska anlägga biomoduler. 
  • Vid kemfällning ska produktblad på kemfällningsenheten skickas in. 

Vid minireningsverk ska följande skicka in som bilaga: 

  • Produktblad 
  • Information om efterpolering 
  • Information om provtagningspunkt
  • En installationsanvisning (hur verket driftsätts) 
  • En drift- och underhållsinstruktion (egenkontroll) 
  • En slamtömningsinstruktion 

Här kan du läsa vad som ska skickas in som bilaga om du ska anlägga en infiltration, sluten tank eller gråvattenfilter (för bad-, disk- och tvättvatten): Vad ska skickas in vid ansökan?

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

 

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se