Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla:

 • riva
 • ändra fasad eller tak
 • göra eller ändra VVS-installation
 • ändra markens nivåer
 • installera eldstad
 • anmälan och anmälan för attefallsåtgärder
 • tillbyggnad
 • tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus (15 kvm)
 • takkupor
 • komplementbyggnad
 • komplementbostadshus

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se