Barnomsorg på obekväm arbetstid - ansökan

LÄS MER

Barnomsorg på obekväm arbetstid kan du söka som har barn i åldern 1-12 år och har ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar och helger. Behovet av barnomsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande.

När du skickar in din ansökan ska du styrka din arbetstid med intyg eller schema från arbetsgivaren.

Läs mer om hur barnomsorg på obekväm arbetstid fungerar på Söderköping kommuns hemsida.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se