Bygglov och andra lov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov och andra lov, till exempel rivningslov och marklov.  Ansök om bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad. 

För mer information om lov och anmälningspliktiga åtgärder, läs på Boverkets webbplats.  

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats:

Planbesked

Här ansöker du om planbesked...

Strandskyddsdispens

Här ansöker du om strandskyddsdispens...

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa