Specialkost i förskola och skola - ansökan

LÄS MER

Intyg för elever med behov av specialkost under pågående läsår.

OBS! Foto på barnet samt läkarintyg krävs inte för elever i Söderköpings kommun (dessa bilagor behöver ej skickas med i ansökan).

Information till vårdnadshavare för elever F – åk 9

Elever som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta den mat som serveras enligt matsedeln, erbjuds specialkost. För att Kostenheten ska kunna tillaga rätt mat till rätt matgäst behöver kökspersonalen veta vilka livsmedel som måste uteslutas samt diagnos eller sjukdom. Kökspersonalen måste även veta om det sker några förändringar gällande specialkosten, när eleven är frånvarande och när eleven är tillbaka i skolan igen.

Du fyller i blanketten digitalt direkt på skärmen, eller laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Mer information om specialkost samt kontaktuppgifter till skolköken

Blanketten lämnas till kökspersonalen på den skola som eleven tillhör.

Vid frågor, kontakta:

Kostchef
Åsa Bergendahl
Telefon: 0121-181 94
E-post: asa.bergendahl@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se