Krossnings- och sorteringsverk - anmälan

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om du vill ställa upp ett kross- och sorteringsverk. Anmälningsplikt för krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter gäller för anläggningar:

  • Inom områden som omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser (oftast tätorter).
  • Utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Tänk på att ansöka i god tid - handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor. En korrekt ifylld blankett förkortar handläggningstiden. För handläggning av anmälan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Anmälan görs enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 4 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 10.50. Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Detta gäller inte om man har ett tillstånd där det framgår att man får ställa upp kross- och sorteringsverk. Ett exempel på ett sådant tillstånd är täkttillstånd.

Du fyller i blanketten digitalt direkt på skärmen, eller laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se