Grannmedgivande för värmepumpsanläggning

LÄS MER

Här finns en blankett för att lämna ett grannmedgivande för värmepumpsanläggning. Blanketten tillhör Installation av värmepump - anmälan/ansökan och gäller om borrhålen till värmepumpen placeras närmare fastighetsgräns än 15 meter.

Du fyller i blanketten digitalt direkt på skärmen, eller laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se