Bygglov - ansökan

LÄS MER

Här kan du välja att fylla i anmälan digitalt direkt på skärmen eller ladda ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Om du önskar snabbare återkoppling med kvitto/bekräftelse på att Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot ditt ärende, vänligen ange din e-postadress. I övriga fall skickas kvitto/bekräftelse via post.

I denna tjänst kan du ansöka om:

  • Bygglov
  • Bygglov där förhandsbesked lämnats
  • Marklov
  • Tidsbegränsat bygglov högst tio år
  • Villkorsbesked
  • Periodiskt tidsbegränsat bygglov
  • Rivningslov
  • Ändring av bygglov

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se