Begäran till Överförmyndaren om entledigande av god man och förvaltare

LÄS MER

Här kan du välja att fylla i anmälan digitalt direkt på skärmen,  skriva ut och signera. Du kan även välja att ladda ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Överförmyndaren
614 80 Söderköping

overformyndaren@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@soderkoping.se