Läkarutlåtande för parkeringstillstånd, rörelsehindrad

LÄS MER
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ingen social förmån utan ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering och syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.
  • Parkeringstillstånd kan ges till gravt rörelsehindrad person som på grund av ett varaktigt funktionshinder endast med betydande svårighet kan förflytta sig till/från sin bil inom rimligt gångavstånd ca 100 meter från parkeringsplatsen.
  • Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan.
  • Rörelsehindrad person som inte kör bil själv kan endast få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade efter att ha blivit framkörd och avsläppt nära besöksadressen inte kan lämnas ensam medan föraren parkerar fordonet på en allmän parkeringsplats. För ett barn gäller samma regel, men hänsyn tas då även till barnets ålder och förmåga att kunna lämnas ensam.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se