Tomtkö - ansökan

LÄS MER

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Personuppgiftslagen (PuL), till och med 24 maj 2018. 
-    Dataskyddsförordningen (GDPR), från och med 25 maj 2018. 

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Kommunstyrelsen
614 80 Söderköping

kommunstyrelsen@soderkoping.se 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@soderkoping.se