Logga in med e-legitimation

Använd din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänster samt följa ärenden via Mina sidor. E-legitimationen används för att kommunen ska vara säker på vem det är som använder en e-tjänst, samt att rätt person får tillgång till rätt ärenden via Mina sidor.


Logga in med e-legitimation om du är:

  • Privatperson
  • Företagare
  • Representant för en förening
  • Personal på annan myndighet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster (exempelvis på grund av skyddad identitet) kan du vända dig direkt till verksamheten du har kontakt med eller till kommunens växel 0121-181 00 för personlig service.

När du loggar in med e-legitimation på Mina sidor första gången så skapas ett användarkonto som bara du har tillgång till. Läs mer om användarvillkoren på Mina sidor.


Logga in som personal


Logga in som anställd med ditt personalkonto i Söderköpings kommun om du ska:

  • Handlägga/hantera inkomna ärenden i e-tjänster där du är behörig handläggare.
  • Använda interna e-tjänster som medarbetare.
  • Använda interna e-tjänster som är avsedda för chefer (exempelvis signera anställningsavtal).